Do kdy musíte svůj ŘP vyměnit? Vložte datum vydání svého ŘP:
» Kterých ŘP se výměna týká? » Jak postupovat při výměně? » Kde se ŘP vyměňují? » Jak vyplnit žádost? » Jak eliminovat čekací lhůty? » Jak má vypadat fotografie? » Platná právní úprava! » Nejčastější otázky a odpovědi! » Jaká je aktuální situace? » Pošlete to dál! » Multimediální informace... » Předchozí etapa výměny ŘP Ministerstvo dopravy

Kterých ŘP se výměna týká?

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)

Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky - více zde. Co musím mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

0000
2033
© 2011 Ministerstvo dopravy